Skolhallar och skolidrottssalar

Skolidrottshallar och skolidrottssalar är samlingsnamn på de idrottshallar och salar som finns i anslutning till många grund- och gymnasieskolor i Umeå kommun. Dessa kan nyttjas av föreningar, privatpersoner eller andra intressenter efter skoltid.

Hallarna har olika mått och utrustning/linjering. Läs mer om hallarna på www.umea.se/bokningbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Boka resurs.

Bokning av tid i en skolidrottshall eller sal

  • Behörig ledare måste komma först och gå sist vid varje tillfälle.
  • Det får aldrig förekomma att enskilda finns kvar i lokalerna efter det att ansvariga ledare lämnat idrottshallen.
  • Låstaggen ska alltid användas för att besöket ska registreras.
  • Se till att obehöriga inte får tillträde till lokalerna.
  • Skulle entrédörren ställas upp och förbli öppen i mer än cirka två minuter, kommer ett larm att sättas igång.
  • Den kund som innehar tiden svarar för att samtliga ytterdörrar är stängda.
  • Vara noga med att lämna lokalen i det skick du själv vill ha idrottshallen.
  • Endast inomhusskor som inte gör märken på golvet får användas.
  • Innan din träningstid är slut ska alla redskap ställas tillbaka på anvisad plats, nerfällda bänkar ställas upp, innebandysarg återställas med mera.
  • Avslutningsvis att fönster och dörrar i idrottshallen samt omklädningsrum är stängda och låsta.
Sidan publicerades