Skolhallar och skolidrottssalar

2021-07-14:

Från och med 15 juli tas regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person bort. Detta innebär att kommunen tar bort maxantalet för inomhusanläggningar.

Det är dock fortfarande viktigt att det inte skapas trängsel, vi fortsätter hålla avstånd och stannar hemma vid symptom.

Detta gäller för fritidsförvaltningens verksamheter från 15 juli

Hur påverkas kommunens verksamheter?

Detta gäller för bad-, gym och gruppträningsverksamhet med anledning av coronaviruset

Skolidrottshallar och skolidrottssalar är samlingsnamn på de idrottshallar och salar som finns i anslutning till många grund- och gymnasieskolor i Umeå kommun. Dessa kan nyttjas av föreningar, privatpersoner eller andra intressenter efter skoltid.

Hallarna har olika mått och utrustning/linjering. Läs mer om hallarna i service- och bokningsguidenlänk till annan webbplats under kategorin idrottshallar.

Bokning av tid i en skolidrottshall eller sal

  • Behörig ledare måste komma först och gå sist vid varje tillfälle.
  • Det får aldrig förekomma att enskilda finns kvar i lokalerna efter det att ansvariga ledare lämnat idrottshallen.
  • Låstaggen ska alltid användas för att besöket ska registreras.
  • Se till att obehöriga inte får tillträde till lokalerna.
  • Skulle entrédörren ställas upp och förbli öppen i mer än cirka två minuter, kommer ett larm att sättas igång.
  • Den kund som innehar tiden svarar för att samtliga ytterdörrar är stängda.
  • Vara noga med att lämna lokalen i det skick du själv vill ha idrottshallen.
  • Endast inomhusskor som inte gör märken på golvet får användas.
  • Innan din träningstid är slut ska alla redskap ställas tillbaka på anvisad plats, nerfällda bänkar ställas upp, innebandysarg återställas med mera.
  • Avslutningsvis att fönster och dörrar i idrottshallen samt omklädningsrum är stängda och låsta.
Sidan publicerades