hallen ovanifrån med bilder på redskap och olika typer av träningsytor

Gymnastikens hus, Marielundshallen

2021-08-30:

Från och med 15 juli togs regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person bort.Det är dock fortfarande viktigt att det inte skapas trängsel, vi fortsätter hålla avstånd och stannar hemma vid symptom. Fritidsförvaltningen har satt ett rekommenderat maxantal för varje lokal som utgår från att ni ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Fritidsförvaltningen öppnar upp verksamhet

Maxantal i idrottsanläggningar och lokaler

Föreningar: Anpassa er verksamhet för att minska riskerna för smittspridning

Detta gäller för bad-, gym och gruppträningsverksamhet med anledning av coronaviruset

Gymnastikens hus ligger i Marielundshallen och är en specialanpassad gymnastikhall med utrustning för de flesta disciplinerna inom gymnastik.

Hallen är utrustad med fasta redskap för gymnastiken fyra olika tävlings­discipliner och det finns hoppgropar som ger möjlighet att träna in avancerade övningar. Gymnastikens hus har, förutom gymnastik, också redskap och ytor för cheerleading, nycirkus, med mera.

Totalt handlar det om cirka 1 500 kvadratmeter för redskap och 300 kvadratmeter för omklädning, kontor, konferens och läktare. Hallen är uppdelad i fyra olika zoner som kan hyras separat:

  1. Artistisk gymnastik
  2. Fristående
  3. Trampolin
  4. Truppgymnastik

Se översikt över zonerna i hallen (pdf) , 390 kB, öppnas i nytt fönster.

Behörig ledare krävs

För att träna i hallen krävs en ledare som har licens för de redskap som finns i hallen samt de övningar som ska utföras. Om ni saknar behörig ledare kan ni boka en ledare mot arvode från Gymnastikförbundet Norr. För att de ska kunna hitta en tillgänglig ledare behöver ni skicka en förfrågan cirka fyra veckor innan.

Boka ledare via Gymnastikförbundet Norr:
070-620 92 60
norr@gymnastik.se

Arvode kan variera beroende på gruppens storlek samt vilken kompetens som behövs hos ledaren/ledarna.

Mer information

Hitta till anläggningen:
Gymnastikens hus hittar du i Marielundshallen på Mariehemsvägen 12.

Inpassering till anläggning

Om du får problem med utrustning eller att komma in kan du på kvällar och helger ringa ronderingsgruppen.

070-850 65 36
070-850 65 37

Sidan publicerades