Elevkonsulenter

Elevkonsulenterna jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroendefulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt.

Elevkonsulenterna arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skolaktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk. Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Mer information och kontaktuppgifter på skolornas egna webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Carina Claesson Söderström
enhetschef
070-686 37 07
carina.soderstrom@umea.se

Sidan publicerades