Barn och elever med hörselnedsättning

I Umeå kommun finns en samlad hörselverksamhet inom elevhälsan med kompetens att stödja barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, träningsskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. Stödet gäller barn och elever från Umeå kommun som går på en kommunal skola.

  • Specialpedagogiskt stöd i förskolor och skolor
  • Hörselteknisk utrustning
  • Svenskt teckenspråk som modersmål och nybörjarspråk

Anpassade verksamheter för barn och elever

Umeå kommun har två anpassade och inkluderade verksamheter för barn och elever med hörselnedsättning. De finns på Haga förskola, avdelningen Snäckanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (fd Trollgrottan), för barn 1–5 år samt på Hagaskolan för elever i förskoleklass och årskurs 1–9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Verksamheten utformas så långt det är möjligt efter barnets och elevens behov och förutsättningar. Kontakta rektor för mer information, se kontaktuppgifter:

Rektor Förskolan Hagalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rektor Hagaskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på anpassningar:

  • Specialpedagogiskt utbildad personal.
  • Anpassade lokaler för elever med hörselnedsättning och utrustade med hörtekniska hjälpmedel.

Strävan efter mindre grupper där barnet/eleven kan se, ha överblick och få möjlighet att avläsa sina kamrater.

  • Undervisningen sker på talad svenska och till viss del med tecken som stöd.

Ansökan till inkluderad hörselverksamhet i förskoleklass på Hagaskolan

Vårdnadshavare ansöker om förtursplacering utifrån synnerliga skäl på nedanstående formulär. Samtliga vårdnadshavare behöver signera ansökan. Skickas in senast söndag vecka 48 inför varje läsår.

Sidan publicerades