Klass för elever med måttlig eller grav hörselnedsättning

I Umeå kommun finns en samlad hörselverksamhet inom elevhälsan med kompetens att stödja barn och elever i förskola, grundskola, anpassad grundskola inriktning ämnen och ämnesområden samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Stödet gäller barn och elever från Umeå kommun som går på en kommunal skola.

  • Specialpedagogiskt stöd i förskolor och skolor
  • Hörselteknisk utrustning
  • Svenskt teckenspråk som modersmål och nybörjarspråk

Anpassade verksamheter för barn och elever

Umeå kommun har två anpassade och inkluderade verksamheter för barn och elever med hörselnedsättning. De finns på Haga förskola, avdelningen Snäckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (före detta Trollgrottan), för barn 1–5 år samt på Hagaskolan för elever i förskoleklass och årskurs 1–9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verksamheten utformas så långt det är möjligt efter barnets och elevens behov och förutsättningar.

Kontakta rektor för mer information, se kontaktuppgifter:

Rektor Förskolan Haga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektor Hagaskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på anpassningar

  • Specialpedagogiskt utbildad personal.
  • Anpassade lokaler för elever med hörselnedsättning och utrustade med hörtekniska hjälpmedel.
  • Strävan efter mindre grupper där barnet/eleven kan se, ha överblick och få möjlighet att avläsa sina kamrater.
  • Undervisningen sker på talad svenska och till viss del med tecken som stöd.
Sidan publicerades