Stöd vid hörselnedsättning

För barn och elever med hörselnedsättning som går i kommunal förskola och skola finns stöd att få genom Umeå kommuns elevhälsa. Där finns en samlad kompetens med uppgift att stödja barn och elever i förskola, grundskola, anpassad grundskola samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Syftet är att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån barnet och elevens hörselnedsättning. Det kan exempelvis vara:

  • hörselteknisk utrustning,
  • svenskt teckenspråk som modersmål och nybörjarspråk,
  • specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor.

Anpassad förskola och grundskola

Umeå kommun har en förskola och en grundskola med inkluderade grupper och klasser för barn och elever med hörselnedsättning. Dessa finns på förskolan Haga och Hagaskolan. På Hagaskolan anpassas verksamheten utifrån individens hörselnedsättning genom exempelvis;

  • tillgänglig lärmiljö utifrån elevens hörselnedsättning,
  • anpassade lokaler för elever med hörselnedsättning som är utrustade med
    hörtekniska hjälpmedel,
  • undervisningen sker på talad svenska och till viss del genom teckenspråk
    eller tecken som stöd.

Ansökan

Ansökan till Förskolan Haga, Hörsel gör du i e-tjänsten "Ansökan till förskola".

Ansökningsblankett till Hagaskolan uppdateras inom kort!

Sidan publicerades