Val och antagning

  • Ordinarie valperiod är 10 januari–10 februari 2020.
  • Omvalsperiod 8 april–4 maj 2020.
  • Preliminär antagning visas från 8 april och den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen börjar i augusti.

Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, till exempel till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Gymnasieantagningen i Västerbotten
0933-140 00 (växel)
gymnasieantagningen@vindeln.se

Gymnasieantagningen i Västerbotten
922 81 Vindeln

Mer information

Läs mer hur annan skolhuvudman kan lämna in underlag till mottagande gymnasieskola eller ta del av underlag från överlämningar från den tidigare avlämnande kommunal grundskolan

Skicka in överlämning till gymnasieskolan annan skolhuvudman

Ta emot överlämning annan skolhuvudman

Läs här om du är personal vid Umeå kommuns grundskolor och ska lämna över underlag till mottagande gymnasieskola

Överlämningar från grundskolor till gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.gymnasieantagningen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

umea.se/gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskolor i Umeåregionen

Sidan publicerades