Fullfölja gymnasiestudier vid flytt till Umeå

Här hittar du information som rör dig som ska börja på eller redan påbörjat en gymnasieutbildning i en annan ort och som har eller kommer att flytta till samt folkbokföra dig i Umeå kommun.

En elev som har börjat på ett nationellt program eller en nationell inriktning och som sedan flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på programmet eller inriktningen om den nya hemkommunen erbjuder utbildningen. Om den nya hemkommunen inte erbjuder utbildningen har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun som anordnar utbildningen.

16 kapitlet 37–39 §§ och 16 kapitlet 49 § Skollagen (2010:800)

Omfattas du av rätten att fullfölja påbörjad gymnasieutbildning?

För att ha rätt att fullfölja din gymnasieutbildning i samband med flytt krävs att du folkbokför dig i Umeå kommun.

Om du flyttar men inte folkbokför dig i kommunen anses du inte uppfylla kraven att i samband med flytt ha rätt att fullfölja påbörjad gymnasieutbildning men kan då, om du önskar byta program eller skola, istället skicka in en intresseanmälan om att byta program eller skola. Detta gäller även om du är folkbokförd i Umeå kommun men har påbörjat gymnasieutbildning i annan kommun utan att folkbokföra dig där.

Om du ska flytta till samt folkbokföra dig i Umeå och har valt ett gymnasieprogram i din nuvarande hemort men inte påbörjat utbildningen kontaktar du antagningskansliet i din nuvarande hemort och meddelar dem att du kommer att flytta.

Om du påbörjat ett nationellt program på gymnasiet i din tidigare hemkommun anmäler du dig till Umeå kommun via digital ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och anger att du önskar fullfölja dina studier. Till ansökan bifogar du din individuella studieplan där avslutade, pågående och kommande kurser finns med. När vi mottagit komplett ansökan med studieplan kommer vi att ta kontakt med dig.

Om du har skyddade personuppgifter skickar du ett mejl med rubriken "Önskan om byte av gymnasieskola eller program" tillsammans med kontaktuppgifter till oss på e-postadressen: utbildningskontoret@umea.se så hör vi av oss till dig.

Du som ska flytta till samt folkbokföra dig i Umeå och går i årskurs 2 eller 3 på ett nationellt program anmäler dig via digital ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och anger att du önskar fullfölja dina studier. Till ansökan bifogar du din individuella studieplan där avslutade, pågående och kommande kurser finns med. När vi mottagit komplett ansökan med studieplan kommer vi att ta kontakt med dig.

Om du har skyddade personuppgifter skickar du ett mejl med rubriken "Önskan om byte av gymnasieskola eller program" tillsammans med kontaktuppgifter till oss på e-postadressen: utbildningskontoret@umea.se så hör vi av oss till dig.

Individuellt alternativ

Du som i din tidigare hemkommun läst individuellt alternativ (IMA) och kontaktar Midgårdsskolan på telefonnummer 090-16 59 50 för dialog kring inskrivning på motsvarande utbildning i Umeå.

Språkintroduktion (IMS)

Du som är nyanländ i din tidigare hemkommun läst Språkintroduktion på gymnasiet anmäler dig till Språkintroduktion i Umeå via vår mottagningsenhet, se sidan Mottagande av nyanlända i förskola och skola. Länk till annan webbplats.

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Om du har varit antagen till NIU i din tidigare hemort och din idrott erbjuds i Umeå kan du kontakta Umeå Elitidrottsgymnasium, telefonnummer 090-16 29 00 eller e-post majabeskowgymnasiet@umea.se, för dialog kring eventuell möjlighet att fortsätta på NIU i Umeå.

Sidan publicerades