Val och antagning

  • Ordinarie valperiod 8 januari – 8 februari 2024.
  • Omvalsperiod 15 april – 15 maj 2024.
  • Preliminär antagning i april och den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen påbörjas i augusti.

Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, till exempel till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. Läs mer på www.gymnasieantagningen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Gymnasieantagningen i Västerbotten
0933-140 00 (växel)
gymnasieantagningen@vindeln.se

Gymnasieantagningen i Västerbotten
922 81 Vindeln

Mer information

Läs mer hur annan skolhuvudman kan lämna in underlag till mottagande gymnasieskola eller ta del av underlag från överlämningar från den tidigare avlämnande kommunal grundskolan:
Skicka in överlämning till gymnasieskolan annan skolhuvudman

Ta emot överlämning annan skolhuvudman

Läs här om du är personal vid Umeå kommuns grundskolor och ska lämna över underlag till mottagande gymnasieskola:
Överlämningar från grundskolor till gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


www.gymnasieantagningen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

umea.se/gymnasievalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieskolor i Umeåregionen

Sidan publicerades