Byta gymnasieskola eller program

Observera att före 1 september anmäler du som ska börja i årskurs 1 önskan om byte via Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De hanterar byten för samtliga huvudmän fram till och med 31 augusti varje år.

Vill du byta gymnasieskola eller program kontaktar du först din studie- och yrkesvägledare för samtal innan du anmäler intresse om byte.

Tänk på att det alltid är lättare att byta program eller skola tidigt på läsåret. Allt eftersom läsåret går minskar möjligheten att byta mellan olika program eftersom du då kan ha missat stora delar av de kurser som klassen läst.

Du som vill börja på en kommunal gymnasieskola ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i. Om du vill byta till en fristående skola kontaktar du skolan.

Före 1 september anmäler du som ska börja i årskurs 1 önskan om byte via Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De hanterar byten för samtliga huvudmän fram till och med 31 augusti varje år.

Från och med 1 september anmäler du önskan om byte till ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola via en digital ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Till ansökan bifogar du din individuella studieplan där avslutade, pågående och kommande kurser finns med.

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post: utbildningskontoret@umea.se så hör vi av oss till dig.

Du som går i årskurs 2 eller 3 anmäler önskan om byte till ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola via digital ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Till ansökan bifogar du din individuella studieplan där avslutade, pågående och kommande kurser finns med.

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post: utbildningskontoret@umea.se så hör vi av oss till dig.

När kan jag börja på programmet/skolan?

För att du ska kunna byta program eller skola måste det finnas en ledig platser kvar på det gymnasieprogram och den skola du vill gå på.

Antagning sker löpande under läsåret men endast när det finns minst en ledig plats på ett program, det betyder att om ingen ledig plats uppstår så antas inga nya elever. I väntan på att en ledig plats frigörs skrivs du på en väntelista.

Under sommarlovet sker ingen antagning till årskurs 2 och 3. Vid ev. lediga platser inför höstterminens start sker antagning fr.o.m. mitten av augusti.

Hur sker antagning?

För att kunna antas behöver du vara behörig till programmet. På Gymnasie­antagningens webbplats kan du läsa mer om vilken behörighet som gäller för respektive program.

Utifrån din studieplan gör vi i samband med antagning en samlad bedömning över hur väl dina kurser matchar det program du söker till och dina betyg i avklarade gymnasiekurser. För att byte ska kunna vara möjligt, för att vi ska kunna garantera dig en gymnasieexamen, får inte dina avslutade och pågående kurser skilja sig åt för mycket från programmets kursupplägg.

Antagning till ledig plats sker fr.o.m. kl. 12 den dag en ledig plats frigörs. Om det är flera elever som söker den lediga platsen erbjuds platsen den behöriga elev som:

  • har högst meritvärde (årskurs 9)
  • utifrån nuvarande studieplan bedöms kunna genomföra bytet
  • har anmält intresse senast dagen före antagningsdagen

Hur länge står jag kvar på väntelistan?

Om du inte erbjuds plats vid ett antagningstillfälle står du kvar på väntelista. Listan raderas i samband med läsårets slut och en ny lista upprättas inför kommande läsår. Om du inte erbjudits plats vid vårterminens slut kommer du att bli kontaktad med möjlighet att anmäla önskan om byte inför kommande läsår.

Sidan publicerades