Prövning

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst, eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i. Prövningen är en bedömning av dina kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns för kursen.

För mer information om anmälan välj det alternativ som stämmer bäst in på dig.

Enligt Gymnasieförordningen (kap 8. 25§) har en person rätt att genomgå prövning i alla kurser som anordnas av en skolenhet.

Om du är elev på en gymnasieskola och önskar göra en prövning kontaktar du din studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.

Det här formuläret fyller du i om du vill göra prövning. Prövningen vänder sig till dig som inte är inskriven på en gymnasieskola eller är behörig att läsa på komvux.

Prövningsperiod

Det finns två anmälningsperioder för att göra prövning, en på hösten en på våren.

Period 1: 1 oktober–31 december – sista anmälningsdag 31 augusti

Period 2: 1 mars–30 juni – sista anmälningsdag 31 januari

Så går det till

En prövning innebär att du redovisar kunskaper och färdigheter i en kurs och att du bedöms utifrån kursens betygskriterier.

På Skolverkets hemsida beskrivs utförligt hur det går till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning, ansökan till gymnasiekurs - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är elev på en gymnasieskola och önskar göra en prövning kontaktar du din studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.

Sidan publicerades