Kontantersättning för resa med färdtjänst till och från skolan

För elever som studerar vid gymnasieskola finns inga särskilda skäl som enligt lagen ger rätt till stöd för elevresor eller skolskjuts. En elev, som har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver speciella transporter till gymnasie­skolan, kan ansöka om färdtjänst hos tillståndsenheten för färdtjänst i Umeå kommun.

Läs mer på www.umea.se/fardtjanst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontantersättning

Vid beviljad färdtjänst betalar utbildningsförvaltningen egenavgiftskostnaden för färdtjänstresor från hemmet till skolan upp till en trettiondedel av prisbasbeloppet per månad för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan, det vill säga i normalfallet under perioden september–maj.

Ansökan

Ansökan om kontantersättning ska inkomma senast 30 september, för beslut om ersättning för ett helt läsår. I övrigt gäller ersättning från innevarande ansökningsmånad.

Skriftligt beslut skickas ut om avslag eller beviljande.

Beslutet tas för ett läsår i taget. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. För omyndig elev skickar elevens vårdnadshavare in ansökan om kontantersättning. Elev som är myndig vid ansökningstillfället måste själv skicka in ansökan. Det kan inte göras av förälder.

Utbetalning av kontantersättning

Efter att du beviljats kontantersättning betalas den ut kring den 20:e varje månad mot att du skickat in blankett Ersättningsunderlag för egenavgift färdtjänst , 958.2 kB, öppnas i nytt fönster. och kvitto/fakturakopia senast den 15:e i månaden. Underlag gällande resor under höstterminen ska ha inkommit senast 15 januari och resor gällande vårterminen senast 15 juni innevarande läsår.

Ersättningsunderlag , 958.2 kB, öppnas i nytt fönster. och kvitto/fakturakopia skickas till:

Umeå kommun
Utbildningskontoret
901 84 Umeå

eller skolkontoret@umea.se

Ändrade förhållanden

Om något ändras som påverkar rätten till stöd för daglig elevresa, till exempel flytt eller avslutad färdtjänst, måste detta omgående meddelas till kommunen. Stöd som tas emot på felaktig grund kan medföra att man blir återbetalnings­skyldig.

Mer information

Har du frågor och funderingar? Kontakta skolkontoret@umea.se

Sidan publicerades