Startsida Umeå kommun
Olycksförebyggande arbete

Räddningstjänst

Det ska vara säkert att bo och vistas i Umeå kommun. Kommunens invånare ska känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och egendom. I Umeå kommun arbetar Umeåregionens brandförsvar med olycksförebyggande arbete, räddningstjänstverksamhet och säkerhetsarbete för att nå målet. Några av delmålen är att

  • den som är först på en olycksplats ska kunna påbörja en första åtgärd för att begränsa skadan inom två minuter från det att en olycka upptäcks
  • antalet bränder ska minimeras, framför allt ska risken för brand i bostäder och konsekvenserna av brand i bostäder minska
  • antalet anlagda bränder ska minska och förståelsen för vad anlagda bränder kan innebära för omgivningarna och för samhället i stort ska öka
  • kunskapen om det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen ska bli bättre
  • antalet allvarligt skadade och döda i vägtrafiken ska minska och antalet drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minimeras.

Vi behöver fler brandmän

I Umeåregionens brandförsvar ingår Vindelns, Robertsfors och Umeå kommuner. Vi har totalt tio brandstationer. På Umeå brandstation jobbar heltidsanställda brandmän. Övriga nio är deltidsstationer som bemannas av brandmän i beredskap. Dessa stationer finns i Holmsund, Hörnefors, Tavelsjö, Sävar, Botsmark, Robertsfors, Ånäset, Vindeln och Åmsele.

Vi behöver fler brandmän till våra deltidsstationer. Läs mer om vad det innebär att vara brandman i beredskap.

Karta över Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner som visar var brandstationerna ligger

Brandstationer inom Umeåregionens brandförsvar. Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar

Telefon
090-16 22 00 (växel)
090-16 22 44 (presskontakt vid insatser)

Mejl
umeabrandforsvar@umea.se

Besöksadress
Umeå brandstation
Signalvägen 14, Umeå

Postadress
Umeå kommun
Umeåregionens brandförsvar
901 84 Umeå

Organisation, personal

Sidan har granskats 2019-05-29

Sidans kortadress: www.umea.se/brand