Företag och organisationer

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till. Här kan du som företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet läsa mer om hur du förebygger och förhindrar en brand.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att känna till vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur det ska upprätthållas över tid. Det handlar också om att personalen ska förberedas på vad de ska göra om det börjar brinna.

Läs mer om SBA

Snöröjning utanför utrymningsvägar och återsamlingsplatser

Brandförsvaret har tagit fram en vägledning för hur snöröjning utanför utrymningsvägar och återsamlingsplatser ska genomföras. Utgångspunkten är att en utrymningsväg ska vara funktionell året runt och skottas så att den utrymmande med enkelhet kan ta sig till säker plats.

Sidan publicerades