Eldstad med cementring och träbänkar runtom

Elda säkert utomhus

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Tänk på att det är den som håller i tändstickan som har ansvaret för elden.

Innan du börjar elda bör du

Ladda gärna ner appen Brandrisk Ute som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.

Karta över brandrisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj en lämplig plats

Använd helst ett fältkök. Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel grus- eller sandmark. Se till att det inte finns någon risk för spridning av elden. 

Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.

Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.

Var också extra försiktig om du använder engångsgrill i naturen. Askan måste vara helt sval innan du kan slänga grillen. Se till att släcka grillen med vatten och att inte lämna den kvar i naturen.

Använd rätt bränsle

Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden.

Ha tillgång till vatten och släck ordentligt

Se till att det finns tillgång till vatten att släcka med. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.

 • Låt elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

Elda inte när det blåser mycket

Kontrollera hur det blåser innan du börjar elda. Vinden kan föra in gnistor i skogen eller till torrt gräs som sedan kan starta en brand. Om vinden ökar, släck elden.

Gräsbränder kan lätt uppstå

Med vårvärme och vind ökar risken för gräsbränder snabbt. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan fort gå överstyr, särskilt om det blåser mycket.

På campingplatsen är det viktigt att hålla ordentligt avstånd mellan tält, husvagnar och campingbilar för att minska brandrisken. Om möjligt minst fyra meter.

 • Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält! Ett tält övertänds snabbt, och av elden bildas mycket giftiga gaser. Ha alltid en kniv tillgänglig så att du snabbt kan ta dig ut.
 • Häll aldrig bränsle i fältkökets brännare innan du är helt säker på att lågan brunnit ut och brännaren har svalnat. Annars kan bränslet i flaskan flamma upp och du riskerar svåra brännskador.
 • Se till att grillar, kokplattor och liknande står på säkert avstånd från tältduken.
 • Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt tillskruvade för att hindra läckage.
 • Ta reda på var det finns brandredskap och larmmöjligheter.

 • Ring räddningstjänsten via larmnumret 112.
 • Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom cirka en meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.
 • Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart.
 • Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

 • Om det tar eld i dina egna kläder; släng dig snabbt ned på marken och rulla runt.
 • Om det brinner i någon annans kläder; lägg ned personen på marken. Kväv elden med exempelvis en filt eller jacka. Lägg på från huvudet och nedåt så lågorna hindras att nå ansiktet. Tänk på att nylon och liknande syntetmaterial kan flamma upp eller smälta och göra skadan värre.
 • Kyl genast ner glödande kläder och brännskador med kallt vatten. Ta inte av kläder som fastnat i huden. Fortsätt nedkylningen av brännskador tills smärtorna upphör, cirka tio minuter. Uppsök läkare.

Från Brandförsvaret finns det inget myndighetskrav på att man inte får grilla på balkongen förutsatt att det inte ger upphov till brandfara. Det finns däremot krav från Miljö- och hälsoskydd som säger att man inte får grilla om det upplevs som störande av grannar. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kan också ha egna regler om grillning på balkongen.

Sidan publicerades