Garage, carport, förråd och liknande

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Undantag: Om åtgärden ryms inom ansökan om Attefall eller utgör ett sådant komplement som är bygglovsbefriat utanför område med detaljplan och områdesbestämmelse samt utanför sammanhållen bebyggelse.

Läs mer om attefall här.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov:

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Om byggnaden är den första byggnaden på tomten krävs en nybyggnadskarta. Läs mer och beställ nybyggnadskarta.
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Kan jag undvika befintliga ledningar inom den egna tomten?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • En större byggnad eller en byggnad med stora spännvidder kan kräva en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.. Kostnaden är cirka 11 000–22 000 kronor beroende på om du det du vill bygga följer eller avviker från detaljplan eller ligger utanför planlagt område samt om det krävs tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder.

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Ansökan om nybyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

10 610 kr

6 366 kr

16 976 kr

Avviker från detaljplanen

14 854 kr

6 366 kr

21 220 kr

Utanför område med detaljplan

14 854 kr

6 366 kr

21 220 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd

Ansökan om nybyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

10 080 kr

1 061 kr

11 141 kr

Avviker från detaljplanen

14 324 kr

1 061 kr

15 385 kr

Utanför område med detaljplan

14 324 kr

1 061 kr

15 385 kr

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök genom att fylla i en blankett. Den underskrivna blanketten kan du sedan posta till Bygglov, Umeå kommun, 901 84 Umeå eller skanna och mejla till bygglov@umea.se tillsammans med dina ritningar.

Vi har uppgraderat vårt ärendehanteringssystem och är därför tvugna att stänga vår e-tjänst under en period. Vi arbetar skyndsamt med att det åter ska vara möjligt att ansöka digitalt och signera med Bank-ID. Tills dess använder du blanketten nedan.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades