Riva byggnad utom detaljplan

Vilken ansökan krävs?

Utanför ett område med detaljplan krävs det en anmälan om rivningen avser en huvudbyggnad.

För övriga byggnader krävs inget tillstånd från byggnadsnämnden men kan kanske krävas från andra instanser eller myndigheter.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan

  • Får jag riva eller är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?
  • Vilka rivningsmaterial och farliga eller miljöfarliga material finns i byggnaden? Mer information finns på umea.se/materialsorteringsguide
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs
  • Utse en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan – med markering vilken del av byggnad, byggnad eller byggnader som avses rivas.
  • Fasadritningar eller bilder på byggnad, del av byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Planritningar på byggnad, del av byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Kontrollansvarig – krävs i regel för de flesta rivningsåtgär

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 5 800–10 600 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförande avgift med tekniskt samråd – 10 575 kr

Genomförande avgift utan tekniskt samråd – 5 875 kr

Gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Enligt avfallsförordningen gäller att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag redan vid källan. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Läs mer om krav på krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades