Riva byggnad utom detaljplan

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan

  • Får jag riva eller är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?
  • Vilka rivningsmaterial och farliga eller miljöfarliga material finns i byggnaden? Mer information finns på umea.se/materialsorteringsguide
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs
  • Utse en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan – med markering vilken del av byggnad, byggnad eller byggnader som avses rivas.
  • Fasadritningar eller bilder på byggnad, del av byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Planritningar på byggnad, del av byggnad eller de byggnader som avses rivas
  • Kontrollansvarig – krävs i regel för de flesta rivningsåtgär

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Vilken ansökan krävs?

Utanför ett område med detaljplan krävs det en anmälan om rivningen avser en huvudbyggnad.

För övriga byggnader krävs inget tillstånd från byggnadsnämnden men kan kanske krävas från andra instanser eller myndigheter.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.. Kostnaden är cirka 5 300 – 9 600 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder.

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförande avgift med tekniskt samråd - 9 549 kr

Genomfröande avgift utan tekniskt samråd - 5 305 kr

Gör anmälan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl genom att fylla i en blankett. Den underskrivna blanketten kan du sedan posta till

Bygglov
Umeå kommun
90184 Umeå

eller skanna och mejla till bygglov@umea.se tillsammans med dina ritningar.

Vi har uppgraderat vårt ärendehanteringssystem och är därför tvugna att stänga vår e-tjänst under en period. Vi arbetar skyndsamt med att det åter ska vara möjligt att anmäla digitalt och signera med Bank-ID. Tills dess använder du blanketten nedan.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Vid byggnation, rivning och renovering uppstår avfall av olika slag. Enligt avfallsförordningen gäller att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag redan vid källan. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Läs mer om krav på krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades