Ändra eller ny installation av vatten och avlopp

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du gör en anmälan:

 • Hur säkerställs att kallvatten inte värms upp till mer än 24° C på max 8 timmar, tänk på varmvattenledningar och golvvärme
 • Hur ska vatten- och avloppsledningar dras för att minimera risken för vattenskador
 • Hur undviker du dolda dragningar, om dolda dragningar krävs hur upptäcker du i så fall läckage
 • Kommer installationen eller ändringen medföra bullerproblem med installationsbuller
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som installationen eller ändringen görs i
 • Planritningar om ändring av planlösning eller om ändringen berör fläktrum
 • Ventilationsritningar eller flödesscheman
 • Brandskyddsbeskrivning vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Bullerprojektering vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Kontrollansvarig vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt ändra eller göra en ny installation för vatten eller avlopp är en anmälningspliktig åtgärd. För att få påbörja installationen eller ändringen krävs ett startbesked.

Att anlägga ett enskilt avlopp är en tillståndspliktig åtgärd enligt Miljöbalken. Ansökan görs hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.. Kostnaden är cirka 5 300 – 9 600 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder.

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförandeavgift med tekniskt samråd - 9 549 kr

Genomförandeavgift utan tekniskt samråd - 5 305 kr

Gör anmälan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl genom att fylla i en blankett. Den underskrivna blanketten kan du sedan posta till

Bygglov
Umeå kommun
90184 Umeå

eller skanna och mejla till bygglov@umea.se tillsammans med dina ritningar.

Vi har uppgraderat vårt ärendehanteringssystem och är därför tvugna att stänga vår e-tjänst under en period. Vi arbetar skyndsamt med att det åter ska vara möjligt att anmäla digitalt och signera med Bank-ID. Tills dess använder du blanketten nedan.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades