Båthus

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Undantag: Om åtgärden ryms inom ansökan om Attefall eller utgör ett sådant komplement som är bygglovsbefriat utanför område med detaljplan och områdesbestämmelse samt utanför sammanhållen bebyggelse.

Läs mer om Attefall

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov.

 • Krävs strandskyddsdispens?
  Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga?
  Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Om byggnaden är den första byggnaden på tomten krävs en nybyggnadskarta.
  Läs mer och beställ nybyggnadskarta
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är en lämplig placering av båthuset på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Kan jag undvika befintliga ledningar inom den egna tomten?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • En större byggnad eller en byggnad med stora spännvidder kan kräva en kontrollansvarig.
  Läs mer om kontrollansvarig

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades