Kyltorn

Anmälningsplikt för kyltorn

Anmälningsplikt har införts för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna infördes 1 februari 2024 och innebär att verksamheter är skyldiga att anmäla kyltorn till den kommunala tillsyns­myndigheten för miljö- och hälsoskydd.

  • Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med 1 augusti 2024.
  • Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före 1 februari 2024 ska den ha anmält kyltornet senast 31 december 2024.
  • Anmälningsplikten ska inte tillämpas på kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen.

Det finns ett krav för verksamhetsutövaren att dokumentera sina rutiner. Rutinerna syftar bland annat till att fortlöpande kontrollera utrustning och att förebygga olägenheter för människors hälsa.

Anmälan ska innehålla

  • karta med kyltornen markerade
  • produktblad eller teknisk beskrivning för kyltornet
  • egenkontrollprogram. Ska minst omfatta obligatoriska uppgifter enligt Förordning (1998:901) om verksamhets­utövarens egenkontroll
Sidan publicerades