Avgifter, taxor

Här är information om avgifter för olika typer av serice.
Ansvarig verksamhet står inom parentes.

Aktiviteter och evenemang (Gator och parker)

Animaliska biprodukteröppnas i nytt fönster (Miljö-och hälsoskydd)

Avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Vakin)

Barnomsorg (För- och grundskolan)

Beläggning och återställning av gata och park (Gator och parker)

Brandskyddskontroll (Brandförsvar och säkerhet)

Bygglov, detaljplaner, lantmäteri och
mätning
(Byggnadsnämndens verksamheter)

Förskola (För- och grundskolan)

Hyra av kommunal mark (Gator och parker)

Livsmedelskontrollöppnas i nytt fönster (Miljö- och hälsoskydd)

Miljöbalken – taxa tillsyn och prövningöppnas i nytt fönster (Miljö- och hälsoskydd)

Miljöbalken – taxebilaga 1öppnas i nytt fönster
Miljöbalken – taxebilaga 2öppnas i nytt fönster
Miljöbalken – taxebilaga 3 öppnas i nytt fönster

Saneringsintyg fartyg – "råttcertifikat"öppnas i nytt fönster (Miljö- och hälsoskydd)

Serveringstillstånd (Miljö- och hälsoskydd)

Sprängämnesprekursoreröppnas i nytt fönster (Miljö-och hälsoskydd)

Solarium – anmälan och tillsynöppnas i nytt fönster (Miljö- och hälsoskydd)

Sotning (Brandförsvar och säkerhet)

Stöd och omsorg (Socialtjänsten)

Tillsyn och tillstånd, brandfarliga och explosiva varor (Brandförsvar och säkerhet)

Tobak, folköl och receptfria läkemedelöppnas i nytt fönster (Miljö- och hälsoskydd)

Utlämnande av allmän handling (Kommunledningsstaben)

Vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Vakin)

Mer information

Sidan publicerades