Märkning av livsmedel

Livsmedel som säljs i förpackning i butik ska vara märkta med viss information för att kunden ska kunna välja en produkt som uppfyller deras krav. Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt och det finns ett antal uppgifter som måste finnas med på en förpackning.

Beteckning

Namn på livsmedlet eller maträtten.

Ingrediensförteckning

Alla ingredienser som använts för att tillverka livsmedlet ska finnas med i ingrediensförteckningen. De ska anges i fallande storleksordning efter vikten som de hade vid tillverkningstillfället.

Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser

Mängden av vissa ingredienser som är avgörande för köpet ska anges i märkningen. Det kan vara mängden blåbär i blåbärsmuffins eller kött i koldolmar. Vanligtvis anges mängden i procent.

Nettokvantitet

Vikten eller volymen på livsmedlet eller maträtten.

Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag

Hållbarheten ska anges på livsmedlet. Bäst före-dag anges på de flesta livsmedel. Bäst före-dag innebär den dag fram till vilken ett livsmedel som förvarats enligt förvaringstemperaturen har kvar de egenskaper som normalt förknippas med livsmedlet. Ett livsmedel som passerat bäst före-dagen får säljas, men det är du som företagare som ansvarar för att livsmedlet fortfarande är säkert för konsumenten. Sista förbrukningsdag ska anges på mikrobiologiskt känsligare livsmedel såsom färsk fisk, köttfärs, organ och råkorv. Ett livsmedel som passerat sista förbrukningsdagen får inte säljas.

Speciella anvisningar för förvaring eller användning

Om livsmedlets hållbarhet påverkas av hur det förvaras ska förvaringsanvisning finnas på livsmedlet. Det kan exempelvis vara en förvaringstemperatur eller en uppmaning att förvara torrt och svalt.

Namn eller firmanamn och adress

Alla färdigförpackade produkter ska vara märkta med namn och adress till antingen tillverkare, förpackare eller säljare. För företag i Sverige kan telefonnummer anges i stället för adress.

Ursprungsmärkning på livsmedel

Vissa livsmedel ska märkas med ursprung. Det gäller bland annat honung, fisk, skaldjur och blötdjur samt kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä. För övriga livsmedel gäller att ursprunget på produkterna ska anges om avsaknaden av ursprungsmärkning kan vilseleda konsumenten.

Mer information om ursprungsmärkning finns på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bruksanvisning

En bruksanvisning ska finnas på livsmedel om avsaknaden av sådan gör det omöjligt att använda livsmedlet på rätt sätt. Bruksanvisningen kan exempelvis innehålla information om hur livsmedlet ska tillagas, tinas eller spädas.

Verklig alkoholhalt

Drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol ska märkas med verklig alkoholhalt.

Sidan publicerades