cyklar, gräsmatta, människor på en grusplan

Bouleutövare i Varvsparken sommartid

Varvsparken

Varvsparken återfinns längs med Varvsgatan på Teg. Det är en liten park med vacker utsikt över älven och den norra strandpromenaden. Härifrån kan bland annat Rådhusparken, Väven och stadskyrkan skådas.

Aktiviteter

Parken innehåller en grusplan med sex boulebanor med sittmöbler och bord intill. I parken finns också redskap för utomhusträning ett så kallat utegym. Dessa återfinns utmed grusvägen längs älven. Här finns också bänkar utplacerade så att besökare ska kunna slå sig ned och njuta av utsikten.

Planteringar

En lång busk- och perennplantering avgränsar boulebanorna från Varvsgatan och skapar en trivsam miljö för besökare. Den långsträckta planteringen intill boulebanorna går i gult och innehåller bland annat perenner som gyllenröllika, praktrudbeckia, silverhavre, tuvrör och gulltörel. Bland de buskar som planterats finns getris, fagerginst och liten stephanandra. I planteringen finns också lökväxter som tillför vårprakt.

I parken finns också lätt skålad gräsyta som klipps under sommaren. Björkar, kastanjer, lindar och bollpilar är några av träden som förekommer i parken.

Mer information

Sidan publicerades