Certifiering av skog

Umeå kommuns skogar är certifierade enligt Forest Stewardship Council®, FSC (lic FSC®C006219), som är en oberoende internationell organisation. De arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSCs regler för skogsbruk och spårbarhet och får märka sina produkter med FSCs varumärke.

Kommunens skogar är även certifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), med licensnummer PEFC/5-22-228, som är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Det innebär att vi har dubbel miljöcertifiering.

Grönt Paraply AB verkar som paraplyorganisation för en gruppcertifiering inom FSC® (Nr SA-FM/COC-001104) och PEFC (Nr. SA-PEFC-FM-001104) . Umeå kommun ingår här i en certifieringspool tillsammans med andra skogsägare.

Sidan publicerades