Certifiering av skog

Umeå kommuns skogar är certifierade enligt Forest Stewardship Council, FSC® (lic FSC-C017993), som är en oberoende internationell organisation. De arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSCs regler för skogsbruk och spårbarhet och får märka sina produkter med FSCs varumärke.

Skogssällskapet verkar som paraplyorganisation för en gruppcertifiering inom FSC® (Nr DNV-FM/COC 000045). Umeå kommun ingår därmed i en certifieringspool tillsammans med andra skogsägare.

Kommunens skogar är även certifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) som är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. För att bli certifierad enligt PEFC krävs bland annat en grön skogsbruksplan och att skogsägaren avsätter minst 5 procent av sin produktiva skogsmark för naturvård.

Sidan publicerades