Låna pengar

Hur fungerar det?

Ett husbygge finansieras vanligtvis med flera olika lån. Dels bottenlån med längre löptid och lägre ränta, dels ett eller flera topplån med kortare löptid och högre ränta. Om du betalar en kontantinsats minskar behovet av topplån. Inteckningar eller pantbrev i din fastighet fungerar som säkerhet för långivaren.

Byggnadskreditiv

Hos långivare kan du få ett byggnadskreditiv. Det innebär att det under byggtiden betalas ut pengar i etapper allt eftersom du ska betala byggfakturor. Detta sker i regel till rörlig ränta. Det är först när bygget är klart och kommunen/Bygglov utfärdat ett slutbevis som lånen läggs om till vanliga lån. Det görs hos en bank eller ett bolåneinstitut.

Finansinspektionen har beslutat om ett allmänt råd för lån med bostaden som pant. Det innebär att lånen tillsammans inte bör överskrida viss del av bostadens marknadsvärde vid lämnande av lånet. Begränsningen gäller nya lån eller utökning av befintliga lån med säkerhet i bostad.

Sidan publicerades