Driftskostnader

Vad kommer huset att kosta förutom kontantinsats, räntor och amorteringar? Det är viktigt att göra en noggrann driftskalkyl för huset. Här är några av de löpande utgifter som du behöver ta med i kalkylen.

Driftskostnader

  • Uppvärmning
  • Avfallshantering
  • Försäkringar
  • Kostnader för gemensamhetsanläggningar (gator, gatubelysning, sophämtning med mera)
  • El
  • Bredband
  • Fast telefoni
  • Fastighetsskatt

Med rätt uppvärmning spar du pengar varje dag

Uppvärmningen är den enskilt största driftkostnaden för ett hus. Därför kan det vara klokt att bygga välisolerat och med effektiva lösningar för uppvärmning och ventilation. Det håller kostnaderna nere under husets hela livslängd och ger samtidigt låg miljöpåverkan – de två grundläggande idéerna med ett lågenergihus. Kontakta gärna kommunens energirådgivare för mer information.

Sidan publicerades