Planera tomten

Att planera tomten är lika viktigt som att planera huset.

Som tomtköpare är du skyldig att undersöka markförhållandena. Därför bör du göra en geoteknisk undersökning av marken. Det kan medföra att marken kanske måste planas ut eller fyllas upp. Se till att lutningar fungerar och gräv eventuellt ner dräneringsrör så att regnvattnet förs bort på rätt sätt. Det kan även vara nödvändigt att spränga eller påla för att kunna bygga på tomten. Markarbeten brukar vara dyra så det gäller att undersöka, projektera, planera noggrant och ta in flera offerter.

Notera nivåskilnader, höga träd, solens vandring över dygnet och året med mera. Anpassa hus och planlösning till tomtens faktorer och nivåskillnader, men låt också planlösningen hjälpa att fördela tomtens funktioner runt huset.

En kuperad tomt är en rikedom genom naturlig struktur, mysighet och spänning. Undvik att plana ut och bygga höga stödmurar. Markarbeten görs kostnadseffektivt när markentreprenören är på plats, bara det finns en markplanerings­skiss. Den i sin tur grundar sig på en genomtänkt trädgårdsdesign, baserat på era önskemål och behov. Anläggningen förenklas och tomten blir fortare färdigt. För att inte prata om trivsel och värde.

Om du vill låta utföra en geoteknisk undersökning på tomten innan köpet är klart ska du först kontakta Mark och exploatering för tillstånd. Detta eftersom det finns flera olika sätt att utföra undersökningen på och krav på återställande av marken kan förekomma.

Några av dessa kostnader kommer ni mest troligt att måsta ta med i er kalkyl:

Grovplanering

 • Markundersökning
 • Sprängning
 • Pålning
 • Utfyllnad
 • Dränering och dagvattenlösning
 • Anpassning av tomten efter/mot gatan

Finplanering

 • Anläggning av gräsmatta med matjord och gräsfrö
 • Staket/häck
 • Stödmur
 • Buskar och träd
 • Plattytor, asfaltering
 • Alla verktyg till trädgårdsarbetet, gräsklippare, krattor, spadar et cetera

Kanske både bergvärme och solpaneler

Planera tidigt även för eventuella energilösningar i marken. Kom ihåg att söka de lov som krävs.

Sidan publicerades