Karta som visar Brinklunden.

Karta som visar Brinklunden.

Brinklunden

Parken Brinklunden som ligger mellan Västra Brinkvägen och strandpromenaden är ett område som nu ses över. Inför planeringsarbetet med att utveckla Brinklunden samlade vi in tankar och idéer om hur parken kan utvecklas. Vi informerade om möjligheten att tycka till genom skyltar och brev till närboende. Totalt inkom 120 svar. Eftersom undersökningen gjordes under en begränsad tid ska den inte ses som representation för alla som använder parken idag. Synpunkterna används som en del av planeringen för att utveckla parken.

Du kan ta del av de synpunkter som kom in nedan.

Synpunkter som inkommit

Så används parken idag

Många av de som svarat vill behålla möjligheten till lugn och ro, grönskan, öppenheten och möjligheten att röra sig fritt. Idag används parken till promenader, rastning av hundar, möten, fika och att njuta av sol och skugga på de öppna ytorna. De öppna ytorna används även ofta för sport, spel och picknick. Grusytan används delvis för boule och fotboll.

Många förslag hur parken kan utvecklas

Flera som svarat önskar bättre sittplatser, utsikt och social samvaro i parken. En del önskar utegym eller annan träningsmöjlighet, mer frukt och bär samt möjlighet till grillning. Andra förslag var en boulebana, en inhägnad rastplats för hundar, mer lek, en trappa ner mot älven, mer sportmöjligheter (exempelvis beachvolleyboll) samt bättre belysning. Det fanns också önskemål om soptunnor, hundlatriner, tillgänglighet på vintern, fontän, rumslighet och odlingsmöjligheter. Att rensa upp sly och öka sikten var ett vanligt svar men det finns också de som i skriver i sina svar att de uppskattar grönskan.

Förbättringar genomförs 2025

Synpunkterna används som en del av planeringen för att utveckla parken. Förhoppningen är att påbörja upprustningen av parken under 2025.

Sidan publicerades