TALARE

[Är detta intressant att flyttas från GreenUÅ till HiU?]

Medverkande Nationell verkstad för hållbara livsstilar

2017 års nationella verkstad för hållbara livsstilar erbjuder många intressanta föreläsare och paneldeltagare från hela Sverige och från resten av Norden och Europa.

Hugo Schally

Head of unit, Sustanable Production, Products and Consumption, European Commission

Hugo Schally is heading the unit Sustainable Production, Products and Consumption at the Directorate General Environment of the European Commission.
In the course of his career Hugo Schally has been closely involved with the negotiation and implementation of multilateral environmental agreements such as on the Ozone Layer, Climate Change, Bio-Diversity, Trade in endangered species, Waste as well as with major global Conferences such as UNCED ( Rio de Janeiro, 1992), ICFFD (Monterrey, 2002 ) and WSSD (Johannesburg, 2002) as well as the United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD –Rio+20, 2012).

He has been involved in many issues related to the interface between environment and trade. He has also been taking an active part in international forest policy matters since 1992, including on the implementation of the EU FLEGT Action Plan. He has also been actively involved in the negotiation of the “Nagoya Protocol on the Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilisation” adopted in 2010 and in its subsequent implementation in the EU.

Elisabeth Backteman

Statssekreterare, Näringdepartementet

Elisabeth Backteman är statssekreterare åt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet där hon leder regeringens strategiska arbete för en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Charles Arden-Clarke

Head of the Secretariat of the Ten Year Framework of Programmes on SCP

Patterns Charles Arden-Clarke trained as a zoologist and ecologist and initially worked for the Political Ecology Research Group in the UK, primarily on the environmental impacts of nuclear power and differing farming systems. Between 1990 and 1999 he developed and led WWF International’s Trade and Investment programme, focusing on the environmental impacts of WTO rules and negotiations, related ISO standards and the proposed Multilateral Agreement on Investment.

He has worked for UNEP since January 2000, initially on the effects of trade liberalisation on the environment and the relationship between WTO rules and multilateral environmental agreements. Since 2004 he has worked at the Economy Division in Paris, mostly on sustainable consumption and production (SCP). He is currently Head of the Secretariat of the Ten Year Framework of Programmes on SCP Patterns (the “10YFP”)

Ida Texell

Agenda 2030-delegationen

Idas är en inspirerande ledare som fokuserar på moral, resultat och nytta vilket utvecklar verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle. Förändringsprocesserna som Ida leder har hållbarhet i fokus och hon leder människocentrerat med omtanke och tydlighet. Nyckelorden i Idas ledarskap är mod och en innerlig strävan om att varje dag göra sitt allra bästa.

Ida Texell ingår i regeringens delegation för det svenska genomförandet av FNs globala mål som uttrycks i Agenda 2030 och är förbundsdirektör och räddningschef i Brandkåren Attunda. Ida utsågs till Årets Ledare 2015 av SKL och Framtidsverket samt topplacerades 2016 för andra året i rad på Ledarnas lista för framtidens kvinnliga ledare.

Anna Borgeryd

Chefsstrateg, Polarbrödsgruppen AB

Anna är doktor i statsvetenskap, författare och del av den femte generationen i ledningen för familjeföretaget Polarbröd. Som chefsstrateg är hon drivande i koncernens hållbarhetsarbete och ansvarar bland annat för Polarbröds investering i egen vindkraft.

Alex Minshull

City Innovation, Sustainability and Civil Protection Manager, Bristol City Council

Alex is a sustainability professional, public servant and passionate European. For the past decade he has led Bristol City Council’s sustainability programme, including Bristol’s successful programme to become European Green Capital 2015.

The award recognised the rapid progress which Bristol has made in its environmental performance, in particular in cutting carbon emissions, developing effective partnerships and working with citizens in the journey towards sustainable lifestyles. Alex has worked in the sustainability field for over 25 years, in the public, private and voluntary sector.

HENRIETTE SÖDERBERG

Projektledare, The Swedish Consumer Agency

Henriette Söderberg is responsible for developing the “Forum on eco-smart consumption”, a governmental assignment with The Swedish Consumer Agency as responsible authority. She has been working with environmental policy and sustainable development since the 1990th in both academia and the public sector. With a background in political science, and being an associate professor in sustainable urban development, one of her main interest is how to realise a knowledge driven policy development. Another important area of interest is how broad collaborations can enhance our possibilities to address global challenge and the sustainable development goals.

Christina Karlsson

Hållbarhetsstrateg för livsmedel på ICA

Christina är legitimerad dietist och hållbarhetsstrateg för livsmedel på ICA. Hon har länge arbetat med kommunikation kring hälsosamma matvanor, som i förlängningen också är mer hållbara. Christina är 63 år och bosatt på landsbygden utanför Stockholm.

Peter Repinski

PROJEKTLEDARE OCH CHEF, ENHETEN FÖR SAMHÄLLSOMVANDLING, SEI STOCKHOLM

Peters arbete på SEI fokuserar på hållbar konsumtion och produktion. Peter har över 15 års erfarenhet av att hantera stora och komplexa projekt och program inom fältet hållbarhet som täcker in miljömässiga, sociala och etiska risker och möjligheter.

Hans arbete har i stor utsträckning handlat om kapacitetsskapande och främjande av samt utveckling och implementering av miljöledningspolicyer och -system i samarbete med företag, icke-statliga organisationer och beslutsfattare. Han har också gjort expertutvärderingar för flera av EU:s finansieringsmekanismer, däribland LIFE+, SWITCH Asia och FP7. Till Peters internationella erfarenheter hör också fem år inom FN:s miljöprogram (UNEP).

Marianne Gjørv

SENIOR ADVISER IN THE NORWEGIAN MINISTRY OF CLIMATE AND ENVIRONMENT.

Marianne Gjørv works in the Department for Nature Management, in Section for Global Environment Affairs. She is the National Focal Point for UN 10 Year Framework for Sustainable Consumption and Production (10YFP), organised by UN Environment.

She also represents Norway in the steering committee for the International Resource Panel, which is also organised by UN Environment. Besides, she is responsible in her ministry for environmental cooperation with Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA).

Kaj Juhl Madsen

SPECIAL ADVISOR, DANISH ENVIRONMENTAL AGENCY, MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOOD

Sidan publicerades