Bilden visar från vänster till höger: Emma Vigren, Johan Lagrelius, Lars Mikaelsson, Hans Lindberg och Donald Näs framför den nya laddstationen och två lastbilar.

Emma Vigren (styrelseordförande, Umeå Energi), Johan Lagrelius (BioFuel Region), Lars Mikaelsson (Umeå Energi), Hans Lindberg (kommunalråd) och Donald Näs (INAB) framför den nya laddstationen för tunga fordon i Umeå. Foto: Fredrik Larsson

Umeås första publika laddstation för tunga fordon invigd

Öppningen av laddstationen är ett efterlängtat tillskott i Umeå och en milstolpe i strävan efter elektrifierade logistikkedjor och hållbar omställning.

Umeås kommunalråd Hans Lindberg blev den förste att ladda ett fordon med energi från den nya laddstationen på Västerslätt.

– Det här är ett stort och viktigt steg framåt i vår strävan att möjliggöra helt elektrifierade logistikkedjor. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, menar han.

Projektet, som är en regional elektrifieringspilot finansierad av Energimyndigheten, syftar till att påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.

– Laddstationen är en av flera pusselbitar som ska fogas samman för att vi ska kunna nå Umeå kommuns klimatmål, förklarar Lars Mikaelsson, Umeå Energi, som driver projektet tillsammans med BioFuel Region och INAB.

Knutpunkt för lastbilstrafik

Laddstationen är placerad vid Godsvägen i Umeå, nära länsväg 363 och västra kringfartsleden, vilket är en viktig knutpunkt för lastbilstrafik. På området ligger även Umeå kombiterminal som drivs av Sandahlsbolagen på uppdrag av INAB. I den här satsningen har Umeå Energi som elnätsägare samverkat med fordonstillverkare, åkerier, logistikföretag, Biofuel Region, INAB och Umeå kommun.

– Utbyggnaden av infrastrukturen för tyngre fordon bygger på samverkan. En enskild aktör har svårt att skapa alla förutsättningar som krävs. Genom ett nära samarbete kan vi alla bidra med det vi gör bäst och arbeta smart genom hela kedjan, från planering till genomförande, säger Lars Mikaelsson.

Tillgänglighet en viktig parameter

I arbetet har stor hänsyn tagits till tillgänglighetsaspekter. Laddstationen ska kunna användas av alla och det ska till exempel inte finns några hinder för att köra fram och manövrera med rullstol runt laddarna.

Laddstationen i Umeå är utrustad med två 350 kW-laddare med sammanlagt fyra laddpunkter. Laddar fler samtidigt vid samma laddare blir det 175kW per laddpunkt. Inledningsvis är tillgängligheten på laddarna hög, vilket också möjliggör publik snabbladdning för personbilar.

Sidan publicerades