Gruppbild på människor

Företrädare för de första företag som ansluter sig till klimatfärdplanen samlade under en ceremoni. Foto: Samuel Pettersson.

Umeå visar vägen med klimatfärdplan

Torsdagen den 1 december tog Umeå ett nytt steg i hållbarhetsarbetet, då 37 företag och organisationer anslöt sig till Umeå klimatfärdplan, för att tillsammans få ner klimatutsläppen.
– Vi är otroligt glada. Klimatomställningen är något vi måste göra ihop, inte var och en för sig, säger Hans Lindberg (S).

Umeå klimatfärdplan ska skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen genom att stärka samarbetet mellan olika aktörer i samhället. Umeå kommun har arbetat med klimatfärdplanen sedan 2021. Flera företag har varit engagerade under året och 1 december tog arbetet ett nytt avstamp när 37 företag och andra aktörer officiellt tillkännagav att de ansluter sig till klimatfärdplanen.

– Det finns så mycket kunskap och stort engagemang hos företagen och organisationerna i Umeå. Det är viktigt att vi tar tillvara den kraften och lyfter varandra och de goda exempel som redan finns. Umeå kommun kan vara en motor för en sådan samverkan, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.

Skriver under på lokala klimatmål och samverkan

Genom att ansluta till klimatfärdplanen ställer man sig bakom kommunens lokala klimatmål, däribland att Umeå ska vara klimatneutralt Umeå 2040. Aktörerna i färdplanen åtar sig också att arbeta tillsammans för att Umeås utsläpp som helhet ska minska med minst 20 procent årligen.

– Det är tuffa mål, men det är vad som krävs om vi ska göra vår del i Parisavtalet. Alla har olika förutsättningar, möjligheter och utgångslägen för sina egna utsläppsminskningar. Det viktiga är att vi som ansluter till klimatfärdplanen är med och arbetar för att minska utsläpp i Umeå, säger Annika Myrén, utvecklingsstrateg på Umeå kommun och samordnare för Umeå klimatfärdplan.

Klimatsmart kan bli lönsamt

Det var ett 100-tal personer från olika företag och organisationer som hade samlats på Clarion Hotel i Umeå den 1 december för att lyssna på flera föredragshållare, däribland opinionsbildaren Anders Wijkman - och för att se de 37 företagen skriva under klimatfärdplanen.

En av dem som skriver under är White arkitekter, som vill bidra med sin erfarenhet av hur det klimatsmarta arbetet också kan bli lönsamt, till exempel med träbyggande, återbruk och lokaloptimering.

– Det är verkligen positivt och angeläget att vi ökar takten på detta arbete i Umeå nu. Klimatmålen vi siktar mot är utmanande men realistiska och vi behöver arbeta smart och tillsammans för att lyckas, säger Jenny Pettersson, ställföreträdande kontorschef på White arkitekter.

Fem klimatutmaningar

De som ansluter sig antar minst fem av färdplanens klimatutmaningar som de ska slutföra mellan 2023 och 2025. Det kan handla om att skifta till en hållbar personbilsflotta, välja hållbara godstransporter, energieffektivisera lokaler och bostäder, bygga bostäder och lokaler som lågenergihus, använda mindre och mer hållbar plast, konsumera större andel klimatsmart mat och minska matsvinnet.

Ett annat företag som ansluter är telekomföretaget Stjärna Fyrkant, ett av de mindre företagen i klimatfärdplanen, som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

– För oss var det en självklarhet! Vi vill bidra genom att inspirera andra med våra erfarenheter. Vi vill också vara med och ta de där kliven tillsammans med andra, som kanske är svåra att ta för någon enskild, säger Lin Haspel, företagets vice vd.

Fler behövs

Annika Myrén på Umeå kommun hoppas nu att rapporteringen från torsdagens ceremoni ska väcka intresse och få fler företag att ansluta sig.

– Målet med arbetet är att få fler aktörer att bidra till den omställning som måste göras. Vi är väldigt glada att så många har valt att gå med redan nu, men alla behövs i slutändan, säger hon.

Umeå kommun koordinerar arbetet med klimatfärdplanen, men jobbar även parallellt för att ställa om sin egen verksamhet. Nyligen beslutade kommunfullmäktige om ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen.

– Ja, kommunen har förstås också egna utmaningar och även för vår organisation ger det stora fördelar att förbättra samarbetet och utbytet med andra, säger Annika Myrén.

En annan organisation som hoppas på utbyte är Region Västerbotten. Ett exempel är frågor kring hållbart resande och arbetspendling, en utmaning som regionen delar med många andra arbetsgivare.

– Klimatfrågan är en av de största globala utmaningarna vi har. Genom att ansluta oss vill vi visa att det här är en mycket viktig fråga för Region Västerbotten och att vi arbetar aktivt med den. Vi hoppas att vi kan hitta sätt att samarbeta för att få en större effekt i klimatarbetet, säger Tommy Svensson, regiondirektör på Region Västerbotten.

Mer information

Följ arbetet med klimatfärdplanen på www.umea.se/klimatfardplan Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades