Bilden visar en karta över olika Nato-center i Europa, samt att Umeå har fördelaktig position för att kunna bli ett sådant.

På förslag: Umeå High North Nato Center of Excellence (COE) inom CBRNE-området.

Världsledande forskning och utveckling lyfts i ambition att bli Nato-center

Umeå kommun anmäler intresse till regeringen för att inrätta ett kompetenscenter, Umeå High North Nato Center of Excellence. Umeås logistiska förutsättningar lyfts fram som argument, tillsammans med världsledande verksamheter som redan i dag finns hos Totalförsvaret, Umeå universitet, FOI och Polisen i Umeå.

Umeå kommuns tanke är att centret ska bygga på världsledande verksamheter som redan i dag finns i Umeå när det gäller kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen, CBRNE.

– Umeå har ett centralt geografiskt läge i Norden. De kompetenser som bland annat finns vid Totalförsvarets skyddscentrum, Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, FOI och polisens utvecklingsenhet gör att Umeå har exceptionellt goda förutsättningar att utveckla ett starkt kompetenscentrum inom CBRNE-området knutet till Nato, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun.

Unika anläggningar och världsledande forskning

I Umeå finns Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC), ett internationellt kunskapscentrum med insatsförband som med världsunika testanläggningar tränar och utbildar nationella och internationella resurser som militär, polis, personal i räddningstjänst med flera. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet utbildar vapeninspektörer för internationell tjänstgöring och driver världsledande forskning vad gäller kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen med starka kopplingar i EU och världen.

Lokal spetskompetens

I Umeå ligger också Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) med spetskompetens inom CBRNE-området och även världsunika laboratorier för test, forskning och utveckling. Dessutom finns Polisens utvecklingsenhet för norra Sverige med (NOA och Säpo) i Umeå, liksom Sveriges största hemvärnsbataljon. Umeåregionens räddningstjänst arbetar i nära samverkan med motsvarande verksamheter i de fyra nordligaste länen och Norrlands universitetssjukhus (NUS) erbjuder högspecialiserad vård på ett område som täcker halva Sveriges yta. Dessutom bedrivs både forskning och utbildning vid sjukhuset.

Knutpunkt i Norra Europa

Det finns en utmärkt funktionell logistik och infrastruktur för samtliga transportslag; land, flyg och sjöfart. Umeå är en nod i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. Genom tillgång till isfria hamnar i Atlanten finns i dag etablerade korridorer från Narvik, Mo i Rana och Trondheim till Umeå hamn och vidare till Vasa och resten av Finland.

Norra Sveriges tillväxtmotor

Andra argument som Umeå kommun lyfter är att staden har en kraftig och kontinuerlig tillväxt sedan 50 år. Det breda utbudet av arbetstillfällen och ett väl diversifierat näringsliv gör Umeå attraktivt för industrietableringar, inflyttande talanger och medföljanderekrytering.

Sidan publicerades