Rökrum

Det finns undantag i rökförbudet på restauranger och serveringsställen. Undantaget är förenat med flera villkor.

Rökning kan tillåtas i sepparata rum som särskillt avsatts enbart för rökning, ett så kallat rökrum. Rökrummet får endast utgöra en mindre del av den del av lokalen som gäster har tillträde till. I ett rökrum får ingen annan verksamhet än rökning ske. Servering av mat och dryck är alltså inte tillåtet. Det får heller inte finnas annan underhållning i rökrummet, exempelvis tv-apparater eller spelmaskiner. Besökare ska kunna komma in i serveringslokalen utan att passera genom rökrummet, och luften från rökrummet får inte komma ut i lokalen. Arbetstagare ska endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen när rökning pågår.

Kontakta Bygglov eftersom det kan ställas krav enligt Plan och bygglagen i samband med inrättande av rökrum.


Sidan publicerades