E-handel för leverantörer

E-handel resulterar i hög avtalstrohet då kommunens anställda lotsas att beställa från leverantörer som har ramavtal med kommunen. Leverantörerna samlas i e-handelssystemet där kommunens beställare lätt hittar rätt leverantör och rätt pris. Systemet ger också statistik över vad som inhandlas i kommunen och vilka inköpsbehov som finns.

Underlättar för leverantörer

För dig som är leverantör och ditt företag ger e-handelssystemet ett elektroniskt skyltfönster, där varor och tjänster kan visas upp på ett attraktivt sätt med bilder och bra sökord.

Företag och leverantörer som har ramavtal med Umeå kommun ska ha möjlighet att ta emot en elektronisk order och skicka elektroniska fakturor. Umeå kommun erbjuder flera olika lösningar för dig som är leverantör.

Det enklaste sättet är en anslutning där order skickas med mejl och kostnadsfri tillgång till en webbportal, där du som är leverantör kan skapa en elektronisk faktura. Kommunen tillhandahåller systemet och du behöver själv inte investera i något system.

Anslut på olika sätt

Du kan som leverantör ansluta på olika sätt:

  • Egen EDI-lösning: Du integrerar ditt affärssystem med Visma Proceedo. Kontakta inkop@umea.se för att ansluta.
  • Supplier Center (Leverantörsportalen): Detta är en kostnadsfri tjänst för att ta emot order, skicka ordersvar, skicka faktura och ladda upp katalog. Kontakta inkop@umea.se för att få inbjudan till Leverantörsportalen.

Fakturor

Information om hur du skickar faktura till Umeå kommun, vilka olika möjligheter det finns samt vad som är obligatoriskt på fakturan

Specifikation för anslutning till e-handel

Här är en sammanställning av tekniska meddelandetyper som kan förekomma i en e-handelsanslutning, när Umeå kommun upphandlar varor och tjänster och när leverantörer inkluderas i inköpssystemet, Visma Proceedo.

Kommunikation

Faktura-, order-, orderbekräftelse-, leveransavisering-, och katalogintegrationer baseras på FTP- eller HTTPS- kommunikation. Filer kan även postas manuellt via Visma Proceedo Supplier Center (Leverantörsportalen).

Katalog

En elektronisk katalog som innehåller avtalat sortiment kan baseras på Proceedo formaten PRO FF V6 (egenhanterad), PRO XML V6, Svekatalog, Peppol BIS, Peppol BAS eller EDIFACT D96 (PRICAT).

Punch-Out

Integration mellan webb-shopen och Visma Proceedos inköpsmodul baseras på OCI (3.0, 4.0), Visma Proceedo cXML format eller SFTI Punch-Out.

Inköpsorder

Order kan sändas via mejl, fax eller integrerat till leverantörens orderhanteringssystem baserat på EDIFACT D96 (ORDERS), cXML, xCBL 3.5 eller SFTI Sveorder.

Ordererkännande/orderbekräftelse

Visma Proceedo stödjer integrerad ordererkännande/orderbekräftelse baserad på EDIFACT D96 (ORDRSP) eller xCBL format. Orderbekräftelser kan även manuellt skapas i Supplier Center (Leverantörsportalen).

Leveransavisering

Visma Proceedo stödjer integrerad leveransavisering baserad på EDIFACT D96 format (DESAVD).

Sidan publicerades