Hur blir jag leverantör?

Vill du bli leverantör till kommunen? Alla kan bli en av kommunens leverantörer, stor som liten. För att kunna vara med och lämna anbud gäller det för dig att bevaka vilka upphandlingar som annonseras.

Se aktuella upphandlingar

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, till exempel kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Sidan publicerades