Tänk på vid anbudsgivning

Det första och kanske viktigaste rådet om du vill lämna anbud är att bevaka när kommunen annonserar upphandlingar. Det kan till exempel göra genom att regelbundet besöka vår webbplats eller prenumerera på en bevaknings­tjänst.

En offentlig upphandling genomförs skriftligt. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Om du vill lämna anbud till kommunen, tänk på följande:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga. Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
  • De intyg och handlingar som begärs måste också bifogas.
  • Se till att samtliga skall-krav kan uppfyllas. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till prövning.
  • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid. För sent inkommit anbud får ej tas upp till prövning.

Viktigt: Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, ta snarast kontakt med kommunens handläggare.

Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydligande eller rättelser som når alla som har begärt handlingar.

Lämna anbud

  1. Hämta förfrågningsunderlaget under Aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Gå igenom underlaget. Ställ frågor till ansvarig upphandlare i god tid om något är oklart. Ställ frågor enligt hänvisningar i förfrågningsunderlaget.
  3. Kontrollera att den information som vi begärt in verkligen finns med i ditt anbudssvar. Följ gärna förfrågningsunderlagets struktur och undvik att lämna information som vi inte efterfrågat. Alla skall-krav som är angivna i förfrågningsunderlaget måste du som företagare uppfylla annars medför det att ditt anbud förkastas.
  4. Använd svarsblanketter om dessa finns med i förfrågningsunderlaget.
  5. Lämna alltid in anbuden i god tid. Vi kan inte hantera för sent inkomna anbud. Det inte är möjligt att komplettera anbudet i efterhand. Därför är det viktigt att du besvarar alla frågor.

E-anbud

Ett elektroniskt anbud krypteras, signeras och har ett tidlås som garanterar att det inte kan öppnas innan anbudstidens utgång.

Med e-anbud får ni som anbudsgivare ett kvitto på att anbudet är levererat. Ni behöver aldrig vara osäkra på om anbudet nått fram i tid.

E-avrop, mer information om e-anbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades