Sociala och etiska krav

Kommunen har för avsikt att successivt öka kraven på sociala hänsyn eller etiska krav i upphandling, genom att exempelvis aktivt främja upphandling av rättvisehandelprodukter.

Kommunen ska ställa krav på att leverantörer, eller underleverantörer som denna anlitar, inte i sin affärsverksamhet diskriminerar någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörlig särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.

Sidan publicerades