Arkiv

Kommunala arkiv

Centralarkiv

Stadsarkivet är centralarkiv för Umeå kommuns verksamheter, det vill säga förvaltningar, bolag och stiftelser. Kommun­sammanslagningar genom åren har lett till att Umeå kommun omfattar upphörda kommuner. Som centralarkiv förvarar vi därför även arkiven efter de upphörda kommunerna

 • Umeå stad (1863–1973)
 • Umeå landskommun (1863–1964)
 • Sävar kommun (1863–1973)
 • Djupviks municipalsamhälle (1900–1933)
 • Hörnefors kommun (1914–1973)
 • Holmsund kommun (1918–1946)
 • Holmön kommun (1925–1973)
 • Tegs municipalsamhälle (1925–1960)
 • Holmsunds municipalsamhälle (1933–1946)
 • Obbola musnicipalsamhälle (1939–1946)
 • Hörnefors municipalsamhälle (1941–1957)
 • Backens municipalsamhälle (1942–1958)
 • Holmsund köping (1947–1973).

Arkiven från kommunal verksamhet omfattar bland annat stadsplanering, socialtjänst, skola, miljö- och hälsovård samt kultur- och fritidsverksamhet. Vi förvarar bland annat äldre bygglovshandlingar, stadsplaner och detaljkartor.

Beståndsöversikt

Beståndsöversikt över flertalet av de arkivbildare som vi förvarar , 179.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beståndsöversikten är inte fullständig och innehåller i dagsläget endast namnen på arkivbildarna.

Tidsgränser

1863 infördes den moderna kommunala organisationen i Sverige, och därför utgör det året en bakre tidsgräns för de samlingar som stadsarkivet förvarar. Någon bestämd främre gräns finns inte.

Tidpunkten för när arkivmaterialet ska levereras till stadsarkivet är normalt inte reglerad utan leveranserna sker vid behov eller efter överenskommelse med oss.

Dokumenthantering

Vårt centrala hjälpmedel för hantering av dokument kallas för dokumenthanteringsplaner. Stadsarkivet förvarar handlingar som enligt gällande dokumenthanteringsplaner ska bevaras för all framtid. Vi tar normalt inte emot gallringsbara handlingar, det vill säga handlingar som inte ska arkiveras för all framtid. Sådana handlingar ska Umeå kommuns verksamheter förvara själva tills dess att handlingarna ska förstöras.

Privata och deponerade arkiv

Privata arkiv

Förutom de arkiv som klassas som kommunala förvarar stadsarkivet privata arkiv, till exempel olika föreningars och företags arkiv. Med få undantag har dessa arkiv dock en koppling till kommunen.

Deponerade arkiv

Vi förvarar dessutom arkiv som har deponerats. Kommunen äger inte dessa arkiv, utan förvarar dem bara enligt ett upprättat avtal. Tillgängligheten till dessa arkiv kan vara begränsad. Exempel på deponerade arkiv är

 • föreningen Konstvägen Sju Älvar
 • Vännäs landskommun
 • Vännäsby municipalsamhälle
 • stiftelsen Regementsmuseet
 • arkiv från vissa friskolor.

Sökning i arkivsystem

På stadsarkivet använder vi ett IT-baserat arkivsystem för registrering av allmän information om våra arkiv (bestånds­information) och deras innehåll (arkivförteckningar).

Stadsarkivet har ambitionen att löpande publicera arkivförteckningar på i första hand upphörda arkiv. Publiceringen sker via Nationella arkivdatabasen.

För exakta besked om vilket arkivmaterial som förvaras i stadsarkivet, ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Sedan 2010 har vi även skannat vissa handlingar för publicering i Riksarkivets digitala forskarsal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SVAR).

Sidan publicerades