Beställ handlingar

Så beställer du handlingar

Du kan beställa handlingar antingen via telefon, mejl, brev eller på plats hos oss. Kontaktuppgifter och telefontider finns längst ner på sidan. Med BankID kan du också använda våra e-tjänster:

Betyg levereras till stadsarkivet ca två år efter avgångsåret. Före det finns betygen vid respektive skola.

För betyg från kommunal vuxenutbildning, t.ex. SFI, se följande e-tjänst: Betyg från vuxenutbildningen, beställning - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.

Hur vi lämnar vi ut handlingar

Du kan hämta ut kopior av handlingarna antingen på plats hos oss, via mejl eller vanlig post.

Många handlingar kan vi skicka med mejl, men handlingar som innehåller känsliga personuppgifter som till exempel personnummer kan vi inte skicka digitalt.

Handlingar som innehåller sekretessuppgifter kan antingen hämtas ut på plats med kontroll av legitimation eller skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress för att säkerställa att det är rätt mottagare som får handlingarna. Handlingar som innehåller sekretessuppgifter kan inte skickas med mejl.

Avgifter

För kopior av handlingar gäller kommunens fastställda taxa för utlämnande av allmän handling. Det innebär att:

  • Papperskopior är gratis upp till och med nio sidor.
  • Tio sidor kostar 50 kronor och varje extra sida efter det kostar 2 kronor.
  • Vid utlämnande av elektroniska handlingar på USB-minne tillkommer en kostnad á 60 kr för lagringsmediet.
  • Kopia av videobandsupptagning kostar 600 kronor (förvaltningen tillhandahåller digitalt
    lagringsmedia).
  • Kopia av ljudbandsupptagning kostar 120 kronor (förvaltningen tillhandahåller digitalt
    lagringsmedia).

Offentlighet

Arkivhandlingarna i stadsarkivet är tillgängliga för alla enligt offentlighetsprincipen. De flesta av våra handlingar är offentliga och lämnas ut till dig på begäran.

Somliga handlingar är skyddade av sekretess, men kan i vissa fall lämnas ut efter prövning. Sekretess kan som längst gälla i 70 år.

Sidan publicerades