Våra arkiv

Kommunala arkiv

Stadsarkivet är centralarkiv för Umeå kommuns verksamheter, det vill säga nämnder, bolag och stiftelser. Arkiven från kommunal verksamhet omfattar bland annat stadsplanering, socialtjänst, skola, miljö- och hälsovård, och kultur- och fritidsverksamhet.

Kommunsammanslagningar genom åren har lett till att Umeå kommun omfattar upphörda kommuner. Som centralarkiv förvarar vi därför även arkiven efter de upphörda kommunerna

 • Umeå stad (1863–1973)
 • Umeå landskommun (1863–1964)
 • Sävar kommun (1863–1973)
 • Djupviks municipalsamhälle (1900–1933)
 • Hörnefors kommun (1914–1973)
 • Holmsund kommun (1918–1946)
 • Holmön kommun (1925–1973)
 • Tegs municipalsamhälle (1925–1960)
 • Holmsunds municipalsamhälle (1933–1946)
 • Obbola musnicipalsamhälle (1939–1946)
 • Hörnefors municipalsamhälle (1941–1957)
 • Backens municipalsamhälle (1942–1958)
 • Holmsund köping (1947–1973)

Enskilda och deponerade arkiv

Förutom kommunala arkiv förvarar stadsarkivet även vissa privata arkiv, till exempel olika föreningars och företags arkiv, som anses ha en viktig lokalhistorisk koppling. Med få undantag har dessa arkiv en koppling till kommunen.

Vissa arkiv är deponerade, vilket innebär att kommunen inte äger arkiven utan förvarar dem enligt ett upprättat avtal. Tillgängligheten till dessa arkiv kan vara begränsad. Några exempel på deponerade arkiv är:

 • föreningen Konstvägen Sju Älvar
 • Vännäs landskommun
 • Vännäsby municipalsamhälle
 • stiftelsen Regementsmuseet

Beståndsöversikt

Beståndsöversikt över flertalet av de arkivbildare som vi förvarar , 179.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beståndsöversikten är inte fullständig och innehåller i dagsläget endast namnen på arkivbildarna.

Tidsgränser

1863 infördes den moderna kommunala organisationen i Sverige, och därför utgör det året en bakre tidsgräns för de samlingar som stadsarkivet förvarar. I Umeå förlorades stora delar av arkivet när staden brann 1888 och därför har vi väldigt lite material före det.

Riksarkivets digitala forskarsal

Sedan 2010 har Stadsarkivet börjat skanna vissa handlingar, bland annat för publicering i Riksarkivets digitala forskarsal.

Hittills är följande publicerat i Riksarkivets digitala forskarsal:

 • Obbola byarkiv (1729–1928)
 • Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1868–1888 (med vissa luckor)
 • Äldre examenskataloger från Umeå stads folkskolestyrelse, Umeå landskommuns skolstyrelse, Holmsunds köpings folkskolestyrelse, Hörnefors kommuns folkskolestyrelse och Sävars kommuns folkskolestyrelse
 • Huldtska släktarkivets fotografisamling

Du hittar arkivförteckningarna och publicerade bilder här: Sökning: Stadsarkivet Umeå kommun - NAD (riksarkivet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades