Arkivbeskrivningar

Här publicerar stadsarkivet löpande gällande beskrivningar över allmänna handlingar (ofta kallade arkivbeskrivningar).

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §, 2 st) ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar. Denna beskriver bland annat myndighetens organisation och verksamhet, sökingångar i arkivet, bestämmelser om sekretess med mera.

Beskrivning av allmänna handlingar för verksamheter

AB Bostaden i Umeå , 324.4 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2021-05-06

Byggnadsnämnden , 607.6 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2020-04-22

Fritidsnämnden , 715.7 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2019-05-29

För- och grundskolenämnden – arkivbeskrivning saknas ännu

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – arkivbeskrivning saknas ännu

Infrastruktur i Norr AB – arkivbeskrivning under upprättande

Kompetensspridning i Umeå AB – arkivbeskrivning under upprättande

Kommunstyrelsen , 39.2 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2018-01-16

Kulturnämnden , 640.4 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2018-09-19

Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 535.4 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2018-12-13

Norrlandsoperan AB , 170.3 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2023-12-01

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster – arkivbeskrivning saknas ännu

Personalnämnden – arkivbeskrivning under upprättande

Tekniska nämnden , 682 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2018-09-21

Umeå Energi AB (med dotterbolag) – arkivbeskrivning under upprättande

Umeå Kommunföretag AB , 83.8 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2009-04-30, reviderad 2017-06-30

Umeå parkerings AB (Upab) , 69.5 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2017-09-15

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd – arkivbeskrivning under upprättande

Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system , 216.5 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2020-09-11

Umeva (Umeå vatten och avfall AB) och VAKIN (Vatten och avfallskompetens i norr AB) , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2019-11-07

Valnämnden – arkivbeskrivning under upprättande

Västerbottens museum AB , 321.6 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2024-01-17

Äldrenämnden , 55.4 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2018-05-31

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen , 605.5 kB, öppnas i nytt fönster. – fastställd 2018-03-21

Sidan publicerades