Besöks- och forskarvägledning

Du som vill forska i eller ta del av stadsarkivets samlingar är välkommen att besöka stadsarkivet. Vi tar även emot grupper på studiebesök enligt önskemål. Det kostar inget att besöka stadsarkivet.

Du får inte äta eller dricka något i vårt forskarrum, men på Umestan finns en restaurang med lunch- och kaffeservering. Vid behov kan handlingarna som du är intresserad av ligga kvar i forskarrummet till senare tillfällen.

Offentlighet

Arkivhandlingarna i stadsarkivet är tillgängliga för alla enligt offentlighetsprincipen. De flesta av våra handlingar är offentliga och lämnas ut till dig på begäran. Somliga handlingar är skyddade av sekretess, men kan i vissa fall lämnas ut efter prövning. Sekretess kan som längst gälla i 70 år.

Om du så önskar kopierar vi handlingar (i storlek A4 och A3) åt dig. De första 9 kopiorna är gratis. Därefter kostar 10 kopior 50 kronor, 11 kopior 52 kronor, 12 kopior 54 kronor och så vidare. I övrigt är det kostnadsfritt att ta del av arkivmaterialet.

Stadsarkivet lånar normalt inte ut originalhandlingar via så kallade fjärrlån.

Sökningar

De flesta av handlingarna i stadsarkivet är ordnade och förtecknade. Vi redovisar dem i arkivförteckningar enligt det så kallade allmänna arkivschemat. Vi använder oss av ett IT-baserat arkivsystem, vilket möjliggör snabba sökningar på alla registrerade uppgifter.

Fler arkiv i Umeå

Stadsarkivet ingår i ett informellt nätverk tillsammans med övriga arkiv i Umeå.

Sidan publicerades