Stöd och omsorg

Stöd och omsorg (socialtjänsten) är en del av kommunen som ger stöd och omsorg till barn/unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Umeå. Politiskt ansvarig nämnd för området är individ- och familjenämnden. 

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

 • främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga
 • utföra verksamheterna med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
 • personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

 • barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
 • enskilda med missbruksproblem
 • äldre människor med behov av stöd och omsorg
 • människor med funktionshinder
 • enskilda som vårdar en anhörig.

Organisation

Stöd och omsorg har verksamheterna

 • Funktionshinderomsorg
 • Individ- och familjeomsorg
 • Myndighetsutövning
 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

 • Kontakt

  Karolina Lundqvist

  socialdirektör

  090-16 17 71 karolina.lundqvist@umea.se
Sidan publicerades