Äldreomsorg

Äldreomsorgsförvaltningen (socialtjänsten) är en del av Umeå kommun som ger stöd och omsorg till personer över 65 år som bor i Umeå. Politiskt ansvarig nämnd för området är äldrenämnden. 

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

  • främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor
  • utföra verksamheterna med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
  • personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Äldreomsorgen har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • enskilda som vårdar en anhörig

Organisation

Äldreomsorgen har avdelningarna

  • Utredning äldre och preventation
  • Din kommunala hemtjänst
  • Vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse
  • Hälso- och sjukvård
  • Kontakt

    Socialtjänstens mottagningsenhet

    Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

    090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

    Besöksadress

    Kungsgatan 71–73

    Postadress

    Socialtjänsten
    Umeå kommun
    Box 3045
    903 02 Umeå

    Kontakta socialtjänsten

    Telefontider

    Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
    Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

    Besökstider

    Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

  • Kontakt

    Pernilla Henriksson

    äldreomsorgsdirektör

    090-16 17 84 pernilla.henriksson@umea.se
Sidan publicerades