Fritid

Fritidsförvaltningen sköter och driver idrotts- och fritidsanläggningar, fritids-, utflykts- och rekreationsområden, anläggningar för fritidsbåtar. Fritid genomför insatser inom fritidsfiske och friluftsliv samt ungdoms- och fritids­gårds­verksamhet. Fritid är också en kontakt och ett stöd mellan kommunen och det organiserade föreningslivet.

Fyra horisontella mål

Fritid arbetar för att nå fyra horisontella mål. Det innebär att Umeå ska vara en

  • idrottskommun som kännetecknas av ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå, ett stort utbud av arrangemang och samverkan med gymnasium och universitet
  • ​föreningskommun som erbjuder förutsättningar för ett jämlikt och berikande fritidsutbud
  • ungdomskommun som kännetecknas av en utvecklande, främjande och trygg miljö med fokus på ungas medskapande och deltagande i den demokratiska processen
  • hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv.

Organisation

Fritidsförvaltningen har avdelningarna

  • Föreningsbyrå och stab
  • Bad
  • Drift
  • Unga
Sidan publicerades