Teknik och fastighet

Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar väl fungerande vardag för kommunens invånare, brukare, medarbetare och verksamheter.

Organisation

Teknik och fastighet har verksamheterna Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice och Städ- och verksamhets­service.

Umeå kommun, organisation 2020, skiss, Teknik och fastighetsförvaltningen Fastighet Gator och parker IT Måltid Städ- och verksamhetsservice

Organisationsskiss, Teknik och fastighetsförvaltningen

Sidan publicerades