Stäng

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Grunduppdrag

Miljö‐och hälsoskyddsnämnden

  • möjliggör god hälsa och hållbar utveckling i Umeå
  • ansvarar för prövning och tillsyn inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet, bland annat av livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
  • bidrar med underlag för god samhällsplanering och utveckling genom miljöövervakning,
    energieffektivisering och klimatpåverkan, naturvård och kompetensstöd i miljöfrågor vid
    översiktsplanering och detaljplanering
  • ansvarar för budget‐ och skuldrådgivning och för att tillvarata konsumenters intressen
  • avgör i vilken omfattning tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen.

Ledamöter och möten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har elva ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförende och elva ersättare. Efter allmänna val väljer kommun­full­mäktige ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år. Miljö- och hälsoskydds­nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamheter

Flera olika verksamheter arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Miljö- och hälsoskydd

Sidan publicerades