Individ- och familjenämnden

Grunduppdrag

Individ‐ och familjenämndens grunduppdrag är att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens lag­stadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor.

Uppdraget omfattar att

  • ge stöd, omsorg och skydd till barn, unga och vuxna
  • ge stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
  • ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av försörjningsstöd
  • tillgodose behov av råd, stöd samt handläggning av familjerättsliga frågor
  • tillhandahålla familjerådgivning
  • erbjuda hälso‐ och sjukvård till personer i bostad med särskild service och under vistelsetid på daglig verksamhet
  • erbjuda hälso‐ och sjukvård till personer i ordinärt boende (hemsjukvård under 65 år).

I Umeå kommun är det individ- och familjenämnden som ansvarar för det arbete som regleras av socialtjänstlagen. I andra kommuner kan motsvarande nämnd heta socialnämnden eller något annat.

Ledamöter och möten

Individ- och familjenämnden i Umeå har elva ordinarie ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och elva ersättare. Delar av nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i individ- och familjenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamhet

Stöd- och omsorg (socialtjänsten) arbetar på individ- och familjenämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Stöd- och omsorgsförvaltningen

Sidan publicerades