Tekniska nämnden

Grunduppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens anläggningar; fastigheter, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska nämnden ansvarar också för kommunens interna servicefunktioner och färdtjänst.

Nämndens uppdrag är att

  • planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens infrastruktur och offentliga utomhusmiljöer, fastigheter och IT-system
  • svara för den kommunala väghållningen och förvalta offentliga platser
  • försörja Umeå kommuns verksamheter med lokaler och boende för sociala behov
  • svara för samordning och utveckling av kommunens IT och telefonisystem
  • tillhandahålla färdtjänst
  • tillhandahålla intern service inom måltider, lokalvård och vissa vaktmästartjänster
  • fullgöra kommunens uppgifter när det gäller trafikfrågor.

Nämndens ansvarsområde omfattar alla verksamheter inom teknik- och fastighetsförvaltningen; Gator och parker, Fastighet, Digital omställning och IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice.

Ledamöter och möten

Nämnden har elva ordinarie ledamöter, varav ordförande och vice ordförende, och elva ersättare. Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i tekniska nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamheter

Verksamheterna inom teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan publicerades